September 2022

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
28
29
30
 • JV Volleyball vs Lawndale 3:30 PM 4:30 PM (Kye Courtney Gym - 4859 W El Segundo Blvd, Hawthorne, CA 90250)
  • School Community Events & Activities
 • Varsity Volleyball vs Lawndale 4:45 PM 6 PM (Kye Courtney Gym - 4859 W El Segundo Blvd, Hawthorne, CA 90250)
  • School Community Events & Activities
31
1
 • JV Football vs Don Lugo 3:30 PM 5:30 PM (Halcap Field - 12512 Felton Ave, Hawthorne, CA 90250)
  • School Community Events & Activities
 • Varsity Volleyball vs Culver City 3:30 PM 4:30 PM (Culver High School, 4210026902, Culver City, CA 90230, USA)
  • School Community Events & Activities
 • JV Volleyball vs Culver City 4:45 PM 5:45 PM (Culver High School, 4210026902, Culver City, CA 90230, USA)
  • School Community Events & Activities
2
 • Club Rush Fair
  • School Community Events & Activities
 • Varsity Football vs Don Lugo 7 PM 9:30 PM (Don Antonio Lugo High School, 13400 Pipeline Ave, Chino, CA 91710, USA)
  • School Community Events & Activities
3
4
5
6
 • JV Volleyball vs Glendale 3:30 PM 4:30 PM (Kye Courtney Gym - 4859 W El Segundo Blvd, Hawthorne, CA 90250)
  • School Community Events & Activities
 • Varsity Volleyball vs Glendale 4:45 PM 5:45 PM (Kye Courtney Gym - 4859 W El Segundo Blvd, Hawthorne, CA 90250)
  • School Community Events & Activities
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 • JV Volleyball at Lawndale High 3:30 PM 4:30 PM (Lawndale High School, 14901 S Inglewood Ave, Lawndale, CA 90260, USA)
  • School Community Events & Activities
 • Varsity Volleyball at Lawndale High 4:45 PM 5:45 PM (Lawndale High School, 14901 S Inglewood Ave, Lawndale, CA 90260, USA)
  • School Community Events & Activities
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Loading...